Sportpsychologie in trainingspak


Leren door te ervaren

Het is naar mijn idee dat mensen leren door te ervaren. In de trainingen gaan we vooral leren door te ervaren, dat betekend dat vrijwel alle sessies in sport kleding worden uitgevoerd, oftewel sportpsychologie in trainingspak. De trainingen kunnen zowel een hoge als lage intensiteit hebben, afhankelijk van jouw voorkeur. Door in de oefeningen fysieke en mentale vaardigheden te combineren leer je deze tegelijk te gebruiken. Dit kan je vergelijken met een wedstrijd, daarin zul je ook fysieke én mentale vaardigheden tegelijk moet inzetten.

Wat is sport- en prestatiepsychologie?

Naast het belang van fysiek fit zijn, is mentaal fitheid een voorwaarde voor presteren. Heb je wel eens zoveel spanning dat je niet kan slapen of eten. Of gaan er zoveel gedachten door je hoofd dat je je niet kan concentreren? Dan is een sportpsycholoog misschien wel wat voor jou!  Een sportpsycholoog bestudeert gedachten, gevoelens en gedrag in sportsituaties. In tegenstelling tot reguliere psychologen gebeurt dit niet alleen in gespreksvormen, maar ook in sport- en beweegactiviteiten. Een sportpsycholoog houdt zich bezig met het begeleiden van sporters en coaches. Aan de hand van gesprekken, testjes en observaties stellen zij een interventieprogramma op en voeren dit uit. Een sporter kan ook naar een sportpsycholoog gaan als er niks mis is, steeds meer sporters zien  het belang in van mentale trainingen. Tijdens mentale training leert een sporter mentale vaardigheden aan die hij of zij kan gebruiken in de sport om tot een betere prestatie te komen. Mentale begeleiding is een proces wat daarnaast loopt en kan bijvoorbeeld bestaan uit gesprekken. Een sport- en prestatiepsycholoog houdt zich niet alleen niet alleen bezig met sport, ook bij het presteren op school of op de werkvloer kan een sportpsycholoog hulp bieden.